مسعود ترکیبی
لاتی بت (Latibet) – مسعود ترکیبی

سایت شرط بندی لاتی بت متعلق به مسعود ترکیبی (عمو مسعود) است.