لایو بت ۹۰ (Live bet 90)

سایت LiveBet90 متعلق به  آقای هزینه یا داوود غفاری و برادرش هاشم غفاری می باشد.