پررو بت
سایت شرط بندی بهادر وحشی پررو بت (PORROO)

یاسی بت یکی از افیلیت‌های پیش بینی و شرط بندی آنلاین متعلق به اینستاگرامر معروف؛ بهادر اونلو (بهادر وحشی) است. بهادر یکی از دوستان نزدیک وحید خزایی است.