سوپر ۶ (super6) سایت شرط بندی بین المللی

این سایت توسط کانال‌های رسمی و غیر رسمی باشگاه تراکتورسازی بارها تبلیغ شده است. کاربری در توئیتر نوشته است: باشگاه #تراکتورسازی در حالی خود را قربانی شرط بندی تلقی می کند که سایت های #شرط_بندی روزانه چندین بار توسط کانال نیمه رسمی باشگاه (که توسط برخی لیدرهای تیم اداره می شود) تبلیغ و توصیه می …