حریم خصوصی کاربر

بتودیر هیچ گونه همکاری ای با هیچ گروه، سازمان یا دولتی ندارد و یک رسانه کاملا مستقل است.

اطلاعات کاربر برای ما محرمانه تلقی می‌شوند و هرگز در اختیار هیچ فرد یا نهادی قرار نخواهد گرفت.

error: Content is protected !!